SD karta

SDS První Produktové Řady

SDS První Produktové Řady nemá k dispozici slot pro SD kartu.

K dispozici je:

  • webová administrace
  • M2M soubory
  • uživatelské webové stránky - UserWEB project - nahráno v paměti DF


SDS Druhé Produktové Řady

SDS Druhé Produktové Řady je obvykle osazeno slotem pro SD kartu, a tak poskytuje přístup k obsahu SD karty, a to ve více možných, různých, způsobech.


Webový Server pro SD kartu

SDS Druhé Produktové Řady umí zobrazit obsah SD karty, tedy poskytnou (na HTTP GET dotaz) jakýkoliv soubor, který je na SD kartě nahrán (jsou-li splněny další podmínky).

Aby byl soubor poskytnut přes webový server, musí být splněno následující:

  • Je-li v nastavení SDS (administrace) zablokován přístup nepřihlášeným uživatelům, musí se uživatel nejprve přihlásit (login.htm) do SDS, a pak teprve web server poskytne soubory z SD karty
  • Webový server poskytuje jen a pouze soubory ze složky /web/ a všech jejich podsložek
  • Webový server neposkytuje soubory z jakýchkoliv jiných složek než z /web/ složky (v rootu SD karty)


K čemu je to dobré ?

Můžete využít svůj FULL-C program pro dynamickou změnu či vytváření souborů na SD kartě, a tak umožnit uživatelům si prohlížet aktuální webové stránky s aktuálními údaji, které do nich váš FULL-C program zapsal.

FULL-C má samozřejmě přístup k celému obsahu SD karty, takže také nemá problém změnit či vytvořit soubory ve složce /web/ a jejich podsložkách.


Detaily

Překlad cest

Přístup k SD kartě je vždy přes adresu zařízení SDS, s URI obsahujícím /web/ , tedy např.:

192.168.1.250/web/index.htm - zobrazí soubor index.htm nahraný na SD kartě na cestě "/web/index.htm" 192.168.1.250/web/img.jpg - zobrazí soubor img.jpg nahraný na SD kartě na cestě "/web/img.jpg"

192.168.1.250/web/folder1/xyz/test.txt - zobrazí soubor img.jpg nahraný na SD kartě na cestě "/web/folder1/xyz/test.txt"

Samozřejmě vše závisí na tom, co si na SD kartu nahrajete - proto zde uvádím jen příklady, ale jak si to sami uděláte, už je jen a jen na vás.


Automatické doplnění index.htm pro složky

SDS v případě o pokus zobrazit složku automaticky doplní "index.htm" k dané cestě. Toto je jediná automatika, kterou SDS v rámci webserveru pro SD kartu vykonává.

192.168.1.250/web/ - zobrazí soubor index.htm nahraný na SD kartě na cestě "/web/index.htm"

192.168.1.250/web/test/ - zobrazí soubor index.htm nahraný na SD kartě na cestě "/web/test/index.htm"

192.168.1.250/web/x/y/z/ - zobrazí soubor index.htm nahraný na SD kartě na cestě "/web/x/y/z/index.htm"

Všimněte si, že název složky musí vždy končit lomítkem ! jinak se jedná o název souboru.


Pozor !

Pozor, následující požadavek je nesmyslný a logicky nemůže fungovat:

192.168.1.250/web - nejde totiž o přístup do složky /web/ ale o požadavek na soubor /web , který ale v SDS administračním webu není, a proto SDS vrátí HTTP chybu "404 File not found".

Velmi často se na to uživatelé zbytečně nachytají. Dejte si pozor !


Omezení přístupu

Uživatel SDS může v administraci SDS zakázat přístup - funkci webserveru pro poskytování souborů z SD karty.

Není-li toto omezení aktivováno, kterýkoliv uživatel (i nepřihlášený) se k souborům dostane. Často je žádoucí, proto je zde tato možnost.

Chcete-li blokovat přístup přes web na SD kartu, můžete to tak nastavit. Není-li pak uživatel přihlášen, SDS vrací vždy HTTP chybu "401 Unauthorized", bez ohledu na platnost adresy či cesty.


Nenalezené soubory

Pokud webový soubor nenalezne požadovaný soubor na SD kartě, vrací HTTP chybu 404.


Soubory právě používané FULL-C

Pokud si váš FULL-C program v danou chvíli nárokuje (otevřel) soubor, který současně chcete zobrazit přes webový server, tak FULL-C má přednost a webový server vrátí "dočasnou" HTTP chybu "503 Service Temporarily Unavailable".

V okamžiku kdy FULL-C program soubor uzavře (file_close), stane se soubor okamžitě dostupný pro webový server.


Maximální počet současně otevřených souborů

Systém SDS omezuje maximální počet současně otevřených souborů. Webový server má soubor(y) otevřen(y) jen po dobu nezbytně nutnou pro jeho přenos přes síť. Nicméně soubory může otevírat i váš FULL-C program.

Snažte se navrhovat své webové stránky tak, aby se při jejich načítání nemohlo současně otevírat více souborů než je omezení v SDS (tzn. omezit požadavky při načítání stránky).


Dotazy ?

Napište nám na forum.merenienergie.cz .