HW Vstupy

Hardware Vstupy

Tato stránka se připravuje.


Opticky izolované vstupy

Všechny SDS mají jeden nebo více binárních vstupů, interně realizovaných optickým oddělovačem signálu. Tyto vstupy umožňují připojení různého signálu, který díky tomu ani nemusí být vztažen ke společné napájecí svorce.

TBD


Vstupy měření napětí

Většina SDS má k dispozici jeden až pět vstupů pro měření stejnosměrného napětí (vždy vztaženo ke společné svorce - GND).

Detaily jsou k dispozici v následujících podstránkách:


CMOS logické vstupy

SDS mají různé doplňující vstupy, které můžete použít.


Logic-S0

Jeden vstup LOGIC S0 je k dispozici pro většinu SDS.

Tento vstup je možné použít pro počítání S0 impulsů nebo zjišťování tarifu, popř. jako obecný binární vstup (pro SDS-C / web).

POZOR: tento vstup není galvanicky (opticky) oddělen od procesoru (SoC) zařízení SDS !

Pro použití vstupu LOGIC S0 platí některé důležité omezení (z hlediska elektrického zapojení).

Základní funkční zapojení je zde: Soubor:And sds micro E basic LOGICS0 circuit.gif

Na obrázku vidíte dvě svorky: "LOGIC S0" a "GND". Svorka "GND" je u výrobku SDS dostupná na více místech.

Jako "LOGIC S0" je zde brán "čtvrtý pin" RJ konektoru, který se primárně používá pro připojení 1-Wire sběrnice.

Původní myšlenka pro LOGIC S0 vstup je připojit hotové externí zařízení - optosnímač - který se přiloží na blikající LED elektroměru, přičemž zařízení SDS bude ve stejném rozvaděči jako elektroměr.

Samozřejmě lze LOGIC S0 využít i pro jiné účely, je ale potřeba dbát na taková opatření, aby nedošlo ke zničení zařízení SDS - vstupní pin je totiž přímo přiveden na procesor v zařízení SDS, takže je při nesprávném použití možné tento procesor (a tím celé zařízení) zničit, což samozřejmě nelze uznat jako reklamace.

Elektrické vlastnosti vstupu LOGIC S0:

 • je použita CMOS logika, napěťová úroveň 3.3V
 • externí zařízení musí spínat LOGIC S0 vstup na GND svorku (pozor, na GND svorku - ideálně konkrétní GND pin RJ konektoru, nikoliv však na napájecí AC svorku zařízení)
 • zamezte možnosti statického výboje do LOGIC S0 vstupu (chraňte před ESD)
 • zamezte možnosti indukce cizího napětí do LOGIC S0 vstupu (použijte izolovaný, chráněný vodič mezi spínačem a svorkou, ideálně použijte krátký kroucený pár, kde jeden vodič je LOGIC S0 a druhý GND).
 • spínač, který spíná LOGIC S0 na GND, musí být bezpotenciálový (zamezte přivedení cizího napětí do LOGIC S0 vstupu) - ideálně reléový kontakt, nebo tranzistor optočlenu atd.
 • ve speciálním případě, kde spínající zařízení je napájeno ze zařízení SDS (zmiňovaný optický snímač pro elektroměr), lze LOGIC S0 spínat na GND pomocí tranzistoru (doporučen BSS138)

Jak otestovat LOGIC S0 vstup:

 • ručně spojte pin 3 (GND) a pin 1 (LOGIC S0) konektoru RJ (konektor pro připojení 1-Wire sběrnice)

Pro informaci: úplné zapojení 1-Wire RJ konektoru (POZOR: platí pouze pro všechny SDS mimo TTCPRO-ST !!!)

 • pin 1 = LOGIC S0 (tento pin je nezapojen u jiných výrobků SDS než SDS MICRO E)
 • pin 2 = DATA sběrnice 1-Wire
 • pin 3 = GND
 • pin 4 = napájení sběrnice 1-Wire (+3.3V přes pojistku)

SDS-TTCPRO-ST má zapojení RJ konektoru JINÉ a ROZDÍLNÉ !!!


GPIO

Některá SDS mají k dispozici přímé vstupy a výstupy, zapojené přímo do procesoru. Tyto vstupy a výstupy jsou určeny jako doplňkové pro speciální aplikace.


TBD

Další

TBD