SDS 1W T-RH

1-Wire sběrnice

Všechny zařízení SDS poskytují 1-Wire sběrnici, a k této sběrnici lze připojit jeden nebo více modulů SDS-1W-T-RH.


Jak tento modul koupit ? Na oficiálním eShopu www.onlinetechnology.cz


Tento modul je primárně určen k měření relativní vzdušné vlhkosti, ale jste-li schopní si jej (jednoduše) upravit, viz na konci stránky, pak lze měřit i jiné veličiny a využít pro to sběrnici 1-Wire.

Modul je určen k měření:

  • relativní vzdušné vlhkosti (čidlem HIH-5031)
  • teploty v místě modulu
  • napájecího napětí v místě modulu

Výpočet relativní vzdušné vlhkosti používá plnou kompenzační rovnici, tak jak ji určil výrobce HIH-5031. Tento výpočet je proveden uvnitř SDS ke kterému je měřící modul připojen.


Varování

Sensor HIH-5031 je polovodičový prvek, který není v části zapouzdřen (to je záměr, aby mohl měřit relativní vlhkost). Proto na něj (specificky na jeho odkrytou část) nesmí svítit světlo (slunce, žárovka, atd. cokoliv), neboť by to okamžitě a významně ovlivnilo měřenou hodnotu!

Modul je určen do prostředí s relativní vlhkostí od 0% do 100%, ale pouze za trvalého splnění podmínky, že vlhkost není kondenzující ! Dlouhodobější vystavení sensoru relativní vlhkosti na 90% způsobí trvalou změnu výstupu sensoru o 3% nahoru.

Nejvyšší provozní teplota sensoru je 60 stupňů Celsia při relativní vlhkosti 80%. Při teplotách pod 0 stupňů Celsia nesmí relativní vlhkost překročit 80% (a to jen do -20 stupňů Celsia; dále už je pak horní limit jen 50%).


Kompenzace

SDS interně provádí kompenzaci sensoru, tzn. výstupní hodnota relativní vlhkosti je kompenzována (dle rovnic výrobce) na aktuální napájecí napětí sensoru a na teplotu sensoru.

Kompenzační rovnice je různá pro každý jiný sensor. SDS natvrdo očekává použití sensoru HIH-5031 (nebo HIH-5030), a v případě pouźití jiného sensoru tedy nebudou (a nemohou být) platné (protože by bylo nutné použít jinou rovnici).

Jednotlivé surové hodnoty jsou k dispozici v rámci uživatelského programu:

Kompenzační rovnice jsou celé uvedeny v datasheetu pro sensor.

Výsledky

Hodnota relativní vlhkosti v procentech (0 až 100) se dá pro jednotlivé SDS-1W-T-RH číst odsud:

  • SDS-C: sběrnice A a B: sys index [864] až sys[895]
  • FULL-C: sběrnice A: sys index [2300] až [2363]
  • FULL-C: sběrnice B: sys index [2800] až [2863]

Změřená teplota je ve standardních položkách pro 1-Wire teploměry, tzn. modul SDS-1W-T-RH se z hlediska měření teploty chová jako běžné 1-Wire čidlo (tak samo jako by jste tam měli např. DS18B20 sensor).


Hardware

Modul je k dispozici jako osazená deska, rozměru 22 x 26 mm.

Připojení je přes dvojité svorkovnice, nebo lze drátky připájet. Modul je průchozí, takže tak jak je to vyžadováno pro 1-W sběrnici, moduly se zapojují pěkně do řady za sebe (SDS do prvního modulu, odsud do druhého, pak do třetího atd.). 1-W sběrnice se nesmí zapojovat do hvězdy !

Modul očekává napájecí napětí +3.3 Vdc (nebo +5.0 Vdc).

V horní části desky jsou tři mechanické otvory, do kterých se vleze M3 šroub. Tyto otvory nemají elektrickou funkci a slouží pro uchycení modulu. Desku lze mechanicky zkrátit (odříznutím prostoru s těmito otvory) na výsledný rozměr 22 x 20 mm.


1-Wire komunikace

SDS automaticky modul detekuje a obsluhuje. Výsledky je možné sledovat ve webovém rozhraní, a lze k nim přistupovat i z uživatelského programu. Průběžné čtení hodnot (teplota, napětí, vlhkost) je automatické a neustálé (modul je zařazen do fronty spolu s ostatními teploměrnými chipy, a vše je postupně v rámci 1-W sběrnice neustále dokola obsluhováno a čteno).


Další možnosti

Ruční úpravou - fyzickým odpájením sensoru HIH-5031 - lze modul využít jako A/D převodník s rozsahem 0 - 10.23V, s krokem 10mV (tj. 1023 diskrétních kroků). Hodnotu přímo v mV lze přečíst v patřičném sys[] indexu v programu SDS-C. Úpravu proveďtě pouze tak, že odpájíte HIH-5031 (nebo si koupíte od výrobce desku bez tohoto čidla) a na (ty správné) obnažené plošky připojíte přívod napětí k měření a vztažnou nulu (GND). POZOR - GND je všude propojeno s GND 1-W sběrnice a s GND pro SDS !

Při takovéto úpravě si SDS bude "myslet" že se stále jedná o sensor vlhkosti, a bude počítat hodnotu RH, ale tu budete ignorovat, a místo toho si vezmete hodnotu Vad a Vdd. Specificky vás bude zajímat hodnota Vad, což bude údaj (viz sys[800] až sys[831]) přímo v miliVoltech podle toho, jaké napětí na modul přivedete.

Toto lze využít pro měření např. hodnoty potenciometru, teplotního čidla (KTY, PT), sensoru intenzity osvětlení, PIR čidla, alarmové vyvážené smyčky, napětí malého akumulátoru, a čehokoliv dalšího.

Pokud bude rozsah 0V až 10.23V moc malý, lze přidat rezistorový dělič a rozsah rozšířit. Opět opakuji - pozor na existující a nezrušitelné propojení všech GND !!!

Pokud nevíte jak na to, napište na fórum, poradíme.