SDS BIG: RS485

Důležitý návod pro výrobek SDS-BIG - používání sběrnice RS485


Základní zapojení

  • Vždy propojte správné vodiče - nesmíte přehodit A+ a B- vodiče
  • Správně propojte BUS GND (bus ground) mezi jednotlivými zařízeními (a nepropojujte na jiné země, GND apod.)
  • RS485 není v SDS-BIG galvanicky oddělená od napájecího zdroje pro SDS-BIG, proto si dejte pozor na rozdíl zemních potenciálu, a pozor na zemní smyčky (obojí může SDS zničit)


Pokud budou vodiče překříženy mezi účastníky sběrnice RS485 (A+ na B- a naopak), pak nebude SDS schopno vůbec po sběrnici RS485 komunikovat !


NEZBYTNÉ pro SDS-BIG (ne pro BIG2)

  • Na svorky (SDS-1) připojte vývodový rezistor (velikost 0207) o hodnotě 390 Ohmů mezi svorky B- a BUS GND. Tyto svorky jsou hned vedle sebe.
Pokud není rezistor 390 Ohmů připojen (buď chybí, nebo je nesprávně zapojen), pak nebude SDS schopno vůbec po sběrnici RS485 komunikovat !
Pokud už ale na sběrnici je nějaké zařízení, které tento rezistor (mezi B- a BUS-GND vodiči) už má, tak se tento rezistor vícekrát na sběrnici nesmí připojit !

Tento požadavek platí pro SDS-BIG, kde je potřeba připojit zmíněný externí rezistor.

Tento požadavek neplatí pro SDS-BIG2, kde tento rezistor je už integrován uvnitř SDS (v rámci tohoto nového HW).


DŮLEŽITÉ

  • Je důležité mít správně zakončeny oba konce sběrnice RS485. Jedna strana je zakončena uvnitř SDS-BIG rezistorem 120 Ohmů, druhý konec sběrnice musíte rezistorem 120 Ohmů zakončit vy.


Přehledové schema (pouze pro SDS-BIG - pro BIG2 je to bez externího 390R):

SDS BIG required RS485 conn.gif


Celkový pohled na všechny svorky je na příslušné stránce pro SDS BIG.


Programová konfigurace

Detaily pro použití programovacího jazyka FULL-C pro ovládání sériové sběrnice jsou zde: [FULL-C: serial bus functions]]


Pozn.

Po přijetí dat je vždy vhodné chvíli počkat (v programu, asi 1 až 2 milisec), pokud používáte externí převodník "RS485 na USB nebo RS232". Tyto převodníky často drží linku ještě asi 1 až 2 milisec po odeslání svého posledního znaku (je to dáno konstrukcí těchto externích převodníků). Pokud váš FULL-C program je "moc rychlý" (tj. reaguje okamžitě na příjem dat ze sériové sběrnice), tak může dojít ke kolizi (SDS začne vysílat ještě předtím, než sběrnici externí převodník uvolní).


Použití PARITY na sériové lince

Zařízení SDS-BIG umožňuje použít buď žádnou, lichou nebo sudou paritu.


Velikost samotného datového slova (bez start a stop bitů) je vždy osm bitů, plus případná parita.

Počet Stop Bitů je nastavitelný: 0 = žádný, 1 = jeden Stop Bit (výchozí hodnota), 2 = dva Stop Bity


Parita:

  • Parita - žádná/bez: SDS_serial_config(1, BaudRateCfg, 8, StopBitsCfg, 0);
  • Parita - ano, ODD (lichá): SDS_serial_config(1, BaudRateCfg, 9, StopBitsCfg, 1);
  • Parita - ano, EVEN (sudá): SDS_serial_config(1, BaudRateCfg, 9, StopBitsCfg, 2);


Všimněte si základního pravidla: bez parity je DataSizeCfg na hodnotě osm, s libovolnou paritou je DataSizeCfg na hodnotě devět (ale datové slovo má stále osm bitů !!!)

Pokud nebude při použití parity nastaven DataSizeCfg na 9, pak nebude SDS schopno vůbec po sběrnici RS485 komunikovat !