SDS BIG

Tato stránka platí pro SDS Druhé Produktové Řady (viz Seznam Všech SDS)

SDS BIG / BIG2 : 64 / 128 / 512

 • jednodeskový Ethernetový modul - Plug & Play
 • komunikace: nativně Ethernet 100 MBit/sec MDI/MDIX
 • webové rozhraní
 • programovatelnost
 • autonomní provoz
 • bezpečnost
 • výrobek SDS BIG nebo SDS BIG2 - každý s výlučnými subvariantami: 64 / 128 / 512
 • a s doplňujícími variantami: +DP, +DS84
 • varianta napájení Active PoE IEEE802.3af Class 0


Toto SDS je aktuálně v prodeji.

Původní produkt SDS-BIG byl postupně inovován, a je tedy k dispozici jako SDS-BIG2, který je plně zpětně kompatibilní ve všech vlastnostech, a současně přidává nové.

Jak toto SDS koupit ? Na oficiálním eShopu www.onlinetechnology.cz


Modul

Modul SDS-BIG, respektive jeho aktualizace s názvem SDS-BIG2, je k dispozici v DIN plastové krabičce, určené pro montáž do rozvaděče.

Modul je možné spojit (uvnitř stejné DIN krabičky) se sandwich deskou, a tak rozšířit SDS-BIG o např.: grafický display, klávesnici, DALI sběrnici (master), GSM/LTE modul, LoRA síť, CAN, RS232, M-BUS atd.

Modul pracuje na základě jednoprocesorového SoC (System on Chip), kde vykonává výrobcem nahraný firmware, a tento firmware dále vykonává uživatelem nahraný program (jazyk FULL-C). Firmware je napsán dle vývojových pravidel pro FW Safety, a je založen na bezpečném (Safety) RTOS.

Rozlišení BIG a BIG2 lze provést přečtením typu vypsaného ve webovém rozhraní výrobku, nebo prohlédnutím základní desky (potisk):


SDS BIG rev1

Základní deska SDS-BIG, bez DIN krabičky (ve které je celý modul umístěn):

SDS BIG rev1 FULL.jpgSDS BIG2 DP

Základní deska SDS-BIG2-DP, bez DIN krabičky (ve které je celý modul umístěn):

BIG2-DP-rev1-foto.jpgSDS BIG2 DP DS84

Základní deska SDS-BIG2-DP-DS84, bez DIN krabičky (ve které je celý modul umístěn):

DOPLNIT OBRÁZEKSDS BIG2 DP DS84 PoE

Základní deska SDS-BIG2-DP-DS84-PoE, bez DIN krabičky (ve které je celý modul umístěn):

DOPLNIT OBRÁZEK


Základní prvky a připojení pro všechny varianty SDS-BIG, BIG2SDS BIG rev1

Obrázek znázorňuje základní prvky modulu SDS-BIG rev1:

SDS BIG rev1 intro.jpgSDS BIG2-DP / SDS BIG2-DP-DS84

Obrázek znázorňuje základní prvky modulu SDS-BIG2-DP resp. SDS-BIG2-DP-DS84:

SDS BIG2 rev1 intro.pngSDS BIG2-DP-DS84-PoE

Obrázek znázorňuje základní prvky modulu SDS-BIG2-DP-DS84-PoE:

DOPLNIT OBRÁZEK


Zapojení svorek a konektorů

Konektor SDS-1:

PIN Funkce Detaily
1 RS485 A+ Datový vodič sběrnice RS485 (viz návod)
1 RS485 B- Datový vodič sběrnice RS485 (viz návod),
pozor, BIG vždy vyžaduje externí rezistor na RS845-BUS-GND
(ale to už neplatí pro BIG2)
3 RS485 BUS GND (bus ground) Společný nulový vodič (pozor: GND, nikoliv PE !) sběrnice RS485 - použijte pro vzájemné propojení zařízení na vaší sběrnici
4 PWM1 OUT Výstup PWM1 modulace, tento PIN-4 je spínán (v rytmu PWM1) pomocí BS170 na PIN-5 (PWM1-GND)
5 PWM1 GND Nulový vodič spínače PWM1 modulace (tzn. PIN-4 spíná vůči PIN-5)
6 Analogový vstup č. 1 Základní rozsah je 0V až max 33V, měření je vždy vůči PIN-11
7 Analogový vstup č. 2 Základní rozsah je 0V až max 33V, měření je vždy vůči PIN-11
8 Analogový vstup č. 3 Základní rozsah je 0V až max 33V, měření je vždy vůči PIN-11
9 Analogový vstup č. 4 Základní rozsah je 0V až max 33V, měření je vždy vůči PIN-11
10 Analogový vstup č. 5 Základní rozsah je 0V až max 33V, měření je vždy vůči PIN-11
11 Společný nulový vodič všech analogových vstupů Vůči tomuto pinu je prováděno měření napětí na analogových vstupech, sem připojte společný 0V vodič všech A/D vstupů
12 Analogový vstup pro odporové (teplotní) čidlo (obecné napájené měření odporu) Analogový vstup pro odporové čidlo, vyžadující napájení při měření. Měření PIN-12 je provedeno vůči PIN-13.
13 Nulový vodič pro analogový vstup pro odporové čidlo Čidlo zapojte vždy mezi PIN-12 a PIN-13
14 Datový vodič 1-Wire sběrnice "A" Pracovní napětí 5V (toto jsou DATA - tj. 1-W sběrnice - zapojte vůči PIN-15)
15 Nulový vodič 1-Wire sběrnice "A" Vše na 1-Wire sběrnici "A" má GND na PIN-15
16 Napájecí vodič 1-Wire sběrnice "A" Napájení pro prvky na 1-W sběrnici, napětí +5V


Konektor SDS-2:

PIN Funkce Detaily
1 OPTO 8 minus Katoda LED v optočlenu
2 OPTO 8 plus Anoda LED v optočlenu
3 OPTO 7 minus Katoda LED v optočlenu
4 OPTO 7 plus Anoda LED v optočlenu
5 OPTO 6 minus Katoda LED v optočlenu
6 OPTO 6 plus Anoda LED v optočlenu
7 OPTO 5 minus Katoda LED v optočlenu
8 OPTO 5 plus Anoda LED v optočlenu
9 OPTO 4 minus Katoda LED v optočlenu
10 OPTO 4 plus Anoda LED v optočlenu
11 OPTO 3 minus Katoda LED v optočlenu
12 OPTO 3 plus Anoda LED v optočlenu
13 OPTO 2 minus Katoda LED v optočlenu
14 OPTO 2 plus Anoda LED v optočlenu
15 OPTO 1 minus Katoda LED v optočlenu
16 OPTO 1 plus Anoda LED v optočlenu

Konektory SC1 a SC2 a SC3 jsou určeny pro připojení doplňující sandwich desky. Různé doplňující desky mohou využívat různé tyto konektory (tedy nezbytně ne všechny).

PWM2, PWM3 a PWM4 jsou dostupné jen pro BIG2. Pozn. pozor - PWM2 není vyvedena na hlavní svorky.

BIG2 má, oproti BIG, vylepšené reléové výstupy. BIG2 poskytuje 6x přepínací kontakt (zatímco BIG pouze 6x spínací). BIG2 je také navrženo s většími a robustnějšími relé.


Napájení modulu

Napájení lze použít stejnosměrné (DC) nebo střídavé (AC), a napájecí napětí se vždy připojuje na svorkový konektor označený X2. V případě varianty výrobku, která podporuje Active PoE, lze celý modul napájet přes LAN připojení (dle normy IEEE802.3af) - v tomto případě SDS poskytuje i externí výstup 12Vdc nebo 24Vdc (dle typu), získaný z PoE vstupu.


Pouze BIG (není na BIG2): Výstupní (modulem zpracované) napájení (usměrněné na DC a jištěné pojistkou) je k dispozici na svorkovém konektoru označeném X4. Tento konektor poskytuje pouze výstup (nelze přes něj modul SDS napájet), a právě tento výstup se především používá pro externí napájení jednotlivých optických vstupů.

Pouze BIG2 (není na BIG): konektor X5 poskytuje dva PWM výstupy a jejich společnou zem (PWMGND), a to specificky pro PWM3 a PWM4 výstupy.

Pouze BIG2 PoE - napájení přes Active PoE (LAN konektor) nebo AC/DC přes svorky na konektoru X11.

Měření napájecího napětí - je kalibrováno tak, aby ukazovalo napětí na vstupních svorkách. Měření je interně provedeno přes napěťový (rezistivní) dělič, který má rozdílné hodnoty pro BIG a pro BIG2. Firmware typ desky pozná a použije tu správnou kalibraci.

Pouze BIG2 - v případě, že neodpovídá zobrazovaná hodnota měření napájecího napětí, zkontrolujte na desce BIG2 rezistor R48, který musí být osazen o hodnotě 220k. Je možné že (pouze) u prototypové série mohlo dojít k záměně za hodnotu 180k, která je platná pouze pro variantu BIG. Všechny nově vyrobené kusy už to mají správně.


Zapojení optických vstupů

Obrázek ukazuje celkové (vnější a vnitřní zapojení) optického vstupu. Protože modul SDS-BIG má osm zcela samostatných optických vstupů, je toto zapojení patřičně opakováno.

SDS BIG rev1 optoinput schematic.gif

Všechny optické vstupy jsou pasivní ("DRY"), to znamená že nejsou vnitřně napájeny uvnitř modulu SDS-BIG. Napětí pro aktivaci optického vstupu je potřeba přivést (z venku) na konkrétní svorky. Zde lze s výhodou využít výstupní vedlejší svorkový konektor X4, který poskytuje DC napětí například právě pro tento účel.

Všechny opto-vstupy (a vstup LOGIC-S0) lze, kromě základní detekce zap/vyp, využít k připojení měřičů energií (s rozhraním S0). Konfigurace se provádí přes webové rozhraní SDS.

Optické vstupy lze externě napájet, i v případě provozu SDS modulu z Active PoE - a to díky tomu, že v takovém případě SDS modul poskytuje (interně generované) výstupní napětí 12Vdc nebo 24Vdc (jednu z těchto hodnot si vyberte při objednávce)


Zapojení analogových vstupů 1 až 5

Moduly SDS-BIG a BIG2 nabízí pět samostatných analogových vstupů, které jsou k dispozici uživateli (jsou vyvedeny na konektor). Všechny vstupy měří vůči společné svorce GND (pozor při připojování).

Rozsah měření lze změnit tak, že se buď vymění rezistory v odporovém děliči na desce modulu SDS-BIG (BIG2), nebo (v případě potřeby zvýšit horní hranici měření) stačí zapojit vnější sériový rezistor mezi zdroj napětí a vstup modulu.

Moduly SDS-BIG a BIG2 mají několik dalších interních měřících bodů, které jsou zapojeny napevno a uživatel toto zapojení nemůže změnit. Tyto body měří např. vstupní napájecí napětí, více viz tabulka všech vstupů.

Pozor, vstup pro měření odporu má navíc přivedené vnitřní napájení, ovládané modulem SDS-BIG (BIG2).

Pozor, tak jako u všech ostatních vstupů a výstupů - piny označené jako GND nejsou přímo spojeny se svorkami napájecích konektorů (X2 a nebo X4), protože tyto konektory jsou odděleny od vnitřních GND přes diody, ale určité spojení tam je (přes diodu) - pozor na to !

Obrázek ukazuje zapojení jednoho z pěti základních vstupů pro měření napětí:

SDS BIG rev1 analoginput schematic.gif

Při změně rozsahu je potřeba změnit kalibraci zařízení SDS - to je úkol uživatele, viz viz návod.


Zapojení vstupu pro měření odporu

Jako další vstup (mimo už popsané AI1 až AI5 vstupy), je k dispozici vstup pro měření odporu.

Tento vstup se od ostatních vstupů liší ve dvou věcech: (1.) je napájen zevnitř SDS a také (2.) napájení je přerušovaně řízeno, aby nedocházelo k ohřevu odporu a tím k chybnému měření.

Odporový vstup je určen pro připojení teplotních čidel (KTY81, Pt100/1000, Ni100/1000 atd.).

Samozřejmě odporový vstup lze obecně použít pro měření pasivního odporu, např. vnějšího rezistoru, potenciometru, a tak dále.

Opět opakuji, tento jediný vstup má vnitřní napájení, které SDS automaticky (bez zásahu uživatele) připojuje na tento vstup automaticky - to znamená, že na svorkách je už napětí, takže nesmíte přivést vnější napětí na tento vstup sami.

Ve webovém rozhraní SDS lze provést kalibraci naměřených hodnot (převod digitální hodnoty na fyzikální veličinu - odpor, teplotu, atd.). Kalibraci zadává uživatel, viz návod.


Udržení reálného času

Všechny SDS jsou vybaveny interním obvodem RTC (Real Time Clock), a ten je vždy využit. Čas, udržovaný obvodem RTC, je automaticky průběžně aktualizován prostřednictvím NTP protokolu. Dojde-li např. k restartu SDS (např. z důvodu aktualizace firmware atd.), tak je platný a aktuální čas díky RTC obvodu stále k dispozici (i dříve než se provede NTP dotaz).

POZOR - pouze některé vybrané moduly SDS, udržují čas i v době, kdy je modul plně odpojen od napájení - jedná se HW záležitost. Zvažte tuto potřebu při výběru vhodného typu SDS modulu.

Pro ty SDS moduly, které neudržují čas v době bez napájení, je u takového požadavku potřeba externí RTC obvod (viz doplněk SW-RTC-COM-O6).

SDS moduly, které umožňují připojení externího RTC obvodu:

 • SDS-BIG : přes konektor SC2
 • SDS-BIG2-DP : přes konektor SC2
 • SDS-BIG2-DP-DS84 : přes konektor SC2

Toto ale není nutné pro SDS moduly, které to už nativně umí samy ve svém základu:

SDS moduly, které umí udržet čas i při odpojeném napájení, bez potřeby externího RTC obvodu, jen za pomocí záložní baterie (mají rozšířenou funkci interního RTC):

 • SDS-BIG2-DP-DS84-64
 • SDS-BIG2-DP-DS84-PoE-64
 • SDS-BIG2-DP-DS84-128
 • SDS-BIG2-DP-DS84-PoE-128
 • SDS-BIG2-DP-DS84-512
 • SDS-BIG2-DP-DS84-PoE-512


Rozšíření v rámci sestavy výrobku

Základní modul lze přímo rozšířit pomocí specifických sandwich desek. To znamená, že v rámci jednoho fyzického zařízení SDS-BIG (BIG2) lze umístit jak základní desku SDS-BIG (BIG2), tak do ní připojit SANDWICH doplňkovou desku a obě tyto desky mít ve společné DIN krabičce.

Některé z uvedených sandwich desek vyžadují napájení 24V DC (jen tuto hladinu a ne jinou) - tomu musíte přizpůsobit napájení SDS. V případě varianty SDS musíte při objednávce specifikovat, že chcete verzi která interně pracuje na 24V.

Lze si vybrat z následujících doplňkových sandwich desek:

 • LCD+KEY+DALI - poskytuje grafické LCD plně ovladatelné z FULL-C programu, klávesnici s pěti tlačítky (stisk přenášen do FULL-C programu ke zpracování) a DALI master pro řízení světel a jiných DALI slave modulů
 • LCD+KEY+CANCOM - poskytuje LCD, klávesnici, a rozhraní sběrnice CAN 2.0 A,B a rozhraní RS232 (COM6), vse přímo přístupné z FULL-C programu
 • LCD+KEY+LORA - poskytuje LCD, klávesnici a připojení k LoRa WAN 868 síti (nebo FSK komunikaci přímo mezi více SDS moduly v rámci lokální rádiové sítě)
 • SW-LORA - poskytuje pouze LoRa WAN 868 připojení (ekonomická varianta)
 • SW-GSM - poskytuje pouze GSM připojení (držák SIM na desce) (ekonomická varianta)
 • SW-RELE6 - poskytuje 4 silové SPDT relé, dvě signálové SPDT relé, tři N-FET spínače jako výstupy, a současně 4 opticky izolované binární vstupy (jen stavové zap/vyp vstupy, pozor: tyto nemají funkci počítače pulsů), plus jedno uživatelské tlačítko a dvě uživatelské LED
 • SW-RTC-COM-O6 - poskytuje zálohovaný RTC obvod, výstup rozhraní RS232, pět N-FET spínačů jako výstupy, dvě uživatelské LED, jedno uživatelské tlačítko
 • SW-IN24-S7-AI2 - poskytuje 24 digitálních vstupů, 7 výstupů, a 2 samostatné vstupy pro měření proudu smyčky 4-20 mA


Například sestavou BIG + RELE6 získáte v jedné DIN krabičce 12 reléových výstupů a další doplňující vstupy a výstupy.

Komunikace s doplňující deskou se provádí výhradně přes FULL-C program. Příklady a hotové programy k dispozici u výrobce, nebo dle návodu zde na wiki.


Zapojení konektoru SC3 je zde:

Sds big rev1 com port conn.png

Pozor! ač tento konektor vypadá fyzicky stejně jako podobný konektor na výrobku SDS-MINI, je zapojen jinak - tzn. zapojení mezi SDS-BIG (BIG2) a SDS-MINI je rozdílné.

Lze si samozřejmě navrhnout a vyrobit i vaši vlastní rozšiřovací desku. Kontaktuje nás ohledně detailů, vše poskytneme.


Další detaily

Některé vybrané body:


 • Výkonný Procesor (64/128: 0.2GHz ARM) (512: 0.5GHz ARM)

Použití nového procesoru umožňuje rozšířit funkce zařízení, zejména možnosti programování ve FULL-C (nová generace SDS-C).


 • Administrační Webové Rozhraní

SDS-BIG (BIG2) nabízí webové rozhraní, které je vůči První Produktové Řadě SDS inovováno. K dispozici jsou i M2M protokoly a speciální webové stránky (XML, CSV).


 • Uživatelské Webové Rozhraní

Uživatel může do SDS nahrát UserWEB projekt (do paměti DF) a také může využít SD kartu, na které je možnost mít nahrány webové stránky a další soubory. Detaily viz User_Web_Page.


 • SD karta

Do zařízení lze vložit mikroSD kartu, prakticky bez omezení velikosti. Na tuto kartu lze přistupovat pomocí specifických funkcí FULL-C (čtení a zápis do souboru). Samozřejmostí je možnost zobrazení obsahu SD karty přes HTTP server. Takto lze i např. přes FULL-C program měnit statické webové stránky (soubory uložené na SD kartě) a nechat je uživatele si je zobrazit.


 • A/D převod: 64/128 ADC: 12 bitů , 512 ADC: 16 bitů

Zařízení SDS-BIG (BIG2) nabízí pět samostatných vstupů pro měření napětí a ještě k tomu jeden napájený vstup pro měření odporu.

Vzhledem k technice oversamplingu je ENOB dostatečně vysoký.

Měření odporu umožňuje přímé dvoudrátové připojení Pt100/Pt1000/Ni1000/KTY81 a tak dále, nebo lze např. připojit potenciometr. Doplňkově je možnost SDS-BIG (BIG2) rozšířit o multiplexní kartu, která nabízí osm dalších vstupů pro měření odporu. Měření odporu je řízeno interně (bez zásahu uživatele) v SDS tak, že napájení pro měření (měřící proud) je spínán jen v okamžiku měření - nedochází tak k parazitnímu ohřevu měřeného odporu.

Na desce SDS-BIG (BIG2) je osazen zdroj precizní reference pro A/D převodník (externí reference). Tím je dosaženo zvýšení přesnosti a stability (dlouhodobá a teplotní stabilita) převodu napětí na digitální hodnotu.

Všechny externí vstupy jsou odděleny operačním zesilovačem, takže je možnost zvolit i velmi malý proud ve vstupním děliči napětí. Toho se s výhodou dá využít pro měření napětí článků baterií, kdy se dá snížit vybíjecí proud (způsobený vstupním děličem) na minimum.

Deska SDS-BIG dále měří své napájecí napětí (ze svorek), což je využito např. pro zablokování zápisu na SD kartu při poklesu napájení. Dále se měří ještě napětí ve vnitřní větvi +5V, použité pro napájení vnitřních analogových obvodů, a tak lze kompenzovat chybu měření na všech ostatních vstupech.

Vstupní napěťový dělič je k dispozici přímo na desce SDS-BIG (BIG2). Rozšíření (nebo zmenšení) rozsahu je možné změnou hodnoty jednotlivých rezistorů, nebo připojením externího rezistoru do série (tak jak je tomu i u ostatních modulů SDS).

Všechny SDS poskytují digitální rozsahy v rozsahu 12bitů (efektivní bitová šířka). U modulu varianty 512 je možné (navíc) číst raw hodnotu i v rozsahu 16bitů (ENOB). Dosažené ENOB hodnoty jsou dány matematickým zpracováním (decimace) spolu s určenou výslednou šířkou pásma dostupných dat.


 • Binární vstupy

Zařízení SDS-BIG (BIG2) nabízí osm samostatných opticky oddělených vstupů. Vstupy jsou zapojeny tak, že vyžadují určitý minimální proud a určité minimální napětí, aby došlo k jejich aktivaci. Hodnota minimálního napětí se dá snadno změnit pro každý vstup zvlášť (změnou jedné součástky u konkrétního vstupu). Tento "filtr" je výhodný zejména v případě připojení dlouhých vedení, které mají souběhy se silovým vedením, a ve kterých se indukuje rušivé napětí (což by způsobovalo např. falešné S0 impulsy, které jsou zapojením SDS-BIG (BIG2) potlačeny). Pozn. podobně jsou zapojeny i vstupy na SDS-TTCPRO modulu.

Vstupy nejsou vnitřně napájeny. Zařízení SDS-BIG nabízí samostatné výstupní svorky s napájecím napětím (které lze přímo použít pro napájení vstupů), pokud nebudete chtít použít externí zdroj pro optické vstupy.

Optické vstupy lze využít pro připojení k S0 měřičům (elektroměry atd.), nebo je lze použít jako zap/vyp (binární) signalizaci. Dále je ještě navíc k dispozici LOGIC-S0 vstup v RJ konektoru.


 • PWM výstupy

SDS-BIG: K dispozici je jeden PWM výstup, kde MOSFET tranzistor (uvnitř SDS) spíná svorku PWMout na svorku GND. Připojení externího pull-up je možné (to už je vaše část zapojení, mimo SDS).

SDS-BIG2: K dispozici jsou čtyři PWM výstupy (z toho ale jen tři vyvedené na hlavní svorky), každý se svým MOSFET tranzistorem (uvnitř SDS), který spíná příslušnou výstupní svorku na společné GND.

Dbejte na nepřekročení limitů (napětí, proud, výkon) které má PWMout spínat - viz SOA pro tranzistor BS170.

PWM výstup lze použít k libovolným účelům, nebo pro připojení k modulu SDS-PWM10.


 • RS485 master

Na desce SDS-BIG (BIG2) je k dispozici RS485-master, včetně zakončovacího rezistoru 120R.

Rezistor 120R lze odpojit (vypájet), pokud je SDS-BIG (BIG2) umístěn uprostřed sběrnice (a ne okraji sběrnice).

POUZE SDS-BIG: Vždy je nutné vodič B- sběrnice spojit na BUS-GND vodič přes (externí) rezistor 390R, jinak v klidu bude sběrnice v neurčeném stavu a budou se ztrácet data. Toto zapojení závisí na všech konkrétních prvcích na sběrnici, a pokud nějaký už tento rezistor v sobě má, pak se samozřejmě dvakrát nesmí zapojit ! Nicméně většinou je nutné z vaší strany tento rezistor dodatečně připojit - zkontrolujte si to.

SDS-BIG2: Není potřeba zapojovat externí rezistor 390R, ten už je na SDS-BIG2 zapojen přímo uvnitř SDS (naopak u původního SDS-BIG chyběl a musí se doplnit externě).


Návod viz SDS_BIG:_RS485.

Přístup k RS485 lince má FULL-C program, a RS485 lze také (pokud máte nainstalován vhodný firmware ve vašem SDS) použít jak Virtual COM Port (serial-over-Ethernet), tak jak je tomu u ostatních modulů SDS.


 • Reléové výstupy

K dispozici je šest samostatných reléových výstupů. Relé mohou být osazeny se spínacím nebo rozpínacím kontaktem (toto se určuje při objednávce). Podle napájecího napětí zařízení SDS-BIG se určí typ relé (cívka 12V nebo 24V - toto musíte určit při objednávce). Pro varianty BIG2 jsou cívky relé interně zapojeny jinak (a jsou vždy na 5V), a proto už není potřeba cokoliv specifikovat jako u původních prvních verzí BIG.

Relé mohou svými kontakty spínat AC i DC napětí. POZOR ALE NA OMEZENÍ (kombinované omezení max. proud/napětí/zátěž), viz parametry konkrétního relé.


 • Napájení: AC nebo DC

Zařízení SDS-BIG (BIG2) lze napájet střídavým nebo stejnosměrným proudem.


BIG: Rozsah je 9V až 35V stejnosměrných (pozor při napájení střídavým proudem, ať se nepřekročí vnitřní maximální napětí, tedy max 28Vac).


BIG2 a BIG2-PoE: Rozsah je 9V až 40V stejnosměrných (pozor při napájení střídavým proudem, ať se nepřekročí vnitřní maximální napětí, tedy max 28Vac).


BIG a BIG2-PoE: K dispozici je také výstup stejnosměrného proudu pro napájení např. optických vstupů (jedná se usměrněné a pojistkou jištěné napájecí napětí modulu SDS-BIG). Pozor, toto není k dispozici na SDS-BIG2, pouze na SDS-BIG2-PoE. Vždy se pro jistotu podívejte na popis pinů na konektorech, je-li patřičný výstup k dispozici !


Horní hodnota přípustného napětí (35Vdc / 40Vdc / 28Vac) je dána vnitřní konstrukcí SDS-BIG (BIG2). Pokud chcete SDS-BIG (BIG2) napájet z vyššího napětí, musíte předřadit externí DC/DC měnič.


 • 1-W (OneWire) vstupy

K dispozici jsou dvě zcela samostatné 1-W sběrnice, jedna je dostupná na svorkách, druhá přes RJ konektor.

Napájení sběrnic je 5V (zvýšeno oproti ostatním výrobkům SDS), takže je možné zapojit delší kabeláž pro sběrnici. Obě sběrnice jsou řízeny speciálními chipy, takže je na nich přesné časování - tím pádem je SDS-BIG (BIG2) odolnější a kvalitnější ve srovnání s ostatními zařízeními SDS, které speciální chip pro 1-W nepoužívají.

Varianta SDS BIG/BIG2 označená DS84 obsahuje modernější komunikační chip (master) pro sběrnici 1-W, a vylepšuje tak schopnosti SDS s touto sběrnicí pracovat.


 • Ethernet: 100Mbit/s

Zařízení má nativní 100Mbit/s Ethernetové kabelové rozhraní. Toto rozhraní je možné připojit do 10/100/1000 Mbit/s switche. Rozhraní má také automatické přizpůsobení pro křížené a nekřížené kabely.

Komunikace se domlouvá pomocí Auto Negotiation - vybírá se automaticky rychlost 10 nebo 100 Mbit/s , automaticky se také určí režim provozu Full Duplex nebo Half Duplex.

Varianta "DP" má inovované rozhraní Ethernet, které umožňuje maximální délku ethernetového kabelu o maximální délce 150 metrů (varianty bez "DP" mají maximálně 100m).


 • Zálohovací baterie

Použitím 3V Lithiové knoflíkové zálohovací baterie zaručuje udržení obsahu záložní paměti i při (náhodném či dlouhodobém) výpadku napájení.

Záložní paměť udržuje provozní data jako jsou stavy počítadel.

Vámi nahraný FULL-C program není uložen v záložní paměti, ale v pevné paměti (DF), která nepotřebuje zálohu, protože udrží svůj obsah i bez napájení. Přítomnost záložní baterie tedy nemá vliv na udržení nahraného FULL-C programu (a UserWeb projektu a dalšího nastavení zařízení), tyto všechny věci se při odstranění napájení neztratí a zůstávají.


Srovnání

Varianty BIG:

 • "BIG 64" - první existující varianta
 • "BIG 128" - rozšířená varianta 64 na dvojnásobek programové paměti pro FULL-C program (jinak beze změn vůči 64)
 • "BIG 512" - rozšířená varianta 128 na čtyřnásobek programové paměti pro FULL-C program, přidána funkce udržení RTC, několikanásobně rychlejší procesor, zvětšená FC konzole atd.

Varianty BIG2:

 • "BIG2 64" (tzn. bez DP, bez DS84) - není vyráběno
 • "BIG2 128 DP DS84" - na vyžádání
 • "BIG2 512 DP DS84" - standardní varianta ve výrobě (512 DP DS84).


Z hlediska rozměrů, zapojení vstupů a výstupů, obecného použití atd. - jsou všechny varianty BIG stejné. To samé platí i mezi všemi variantami BIG2.

BIG lze nahradit BIG2 bez nutnosti cokoliv zásadního měnit (pouze pozor na svorky relé, a chybějící X4 u BIG2), nebo přepisovat FULL-C program atd. - kompatibilita a záměnnost mezi BIG a BIG2 byla plně zachována.

Primárně se jednotlivé BIG (a BIG2) mezi sebou liší velikostí dostupné programové paměti (pro váš FULL-C program), tzn. výlučné varianty 64, 128 nebo 512.

Varianta 512 však má (oproti 64/128) ještě jednu výhodu, a to je výrazně novější a rychlejší procesor.

FULL-C program, který lze spustit na zařízení varianty 64, bude bez jakýchkoliv potřebných změn fungovat i na variantě 128 a také na variantě 512.

FULL-C program, který lze spustit na zařízení varianty 128, bude bez jakýchkoliv potřebných změn fungovat i na variantě 512.

PoE variatna je plně záměnná s ne-PoE variantou, není tam zásadní funkční rozdíl (respektive, PoE přidává navíc tuto funkčnost, a nic víc).

V rámci BIG2 jsou zavedeny dvě kombinovatelné varianty - a to DP a DS84. V prodeji bude pouze plná kombinace, tedy "SDS BIG2 xxx DP DS84". Tyto varianty označují interní HW změny v rámci výrobku SDS BIG2. Jedná se o reakci na nové požadavky a také reagujeme na dostupnost modernějších součástek, které umožní zachovat původní funkce a rozšířit je.

 • DP = aktualizovaný HW (SDS BIG2) v oblasti Ethernetu, zejména ve zvýšeném maximálním dosahu ETH kabelu (až 150m)
 • DS84 = aktualizovaný HW (SDS BIG2) v oblasti sběrnic OneWire (1-W), kdy je použit modernější ovladač sběrnice s novými možnostmi uživatelské konfigurace

Samozřejmě základní společnou vlastností BIG2 je rozšíření počtu PWM výstupů (čtyři PWM, z toho tři jsou vyvedeny na hlavní svorky modulu).


Dostupnost

SDS moduly jsou v prodeji - objednávejte na eShopu.

Diskuse a podpora je k dispozici na našem fóru: forum.merenienergie.cz .