SDS IO6: LM

Tato stránka platí pro SDS První Produktové Řady (viz Seznam Všech SDS)

Výrobek SDS IO6 LM v DIN krabičce z ABS materiálu (nebo jen jako samostatná funkční DPS), osazená svorkami - to jest varianta pro rychlou montáž, pro instalaci do rozvaděče.


Parametry

Podobné jako SDS MICRO LM E DIN (v podstatě stejný základ), s těmito rozdíly:

  • SDS IO6 LM přímo obsahuje šest spínacích reléových kontaktů, schopných spínat 230Vac zátěže (ARK svorky, proud 8A pro rezistivní zátěž, proud 3A pro induktivní zátěž)
  • Není přítomen převodník Ethernet-Serial
  • Nejsou k dispozici A/D vstupy

A těmito (shodnými) vlastnostmi:

  • Kompletně stejné programové a paměťové vybavení
  • Napájení AC nebo DC
  • 1-Wire konektor obsahuje LOGIC-S0 vstup
  • Tři samostatné optické vstupy (S0, binární vstupy)


Verze

  • varianta LM rev1, LM rev2 - pouze spínací relé, nefrézované mezery, už se dále neprodává
  • varianta LM rev3 - osazení přepínacími relé, zvýšená izolační vzdálenost mezi spoji k relé a zbytku desky, frézování mezer, doprodej
  • varianta ST (následné pokračování LM rev3) = aktuální a v prodeji, osazeno přepínacími relé

Samozřejmě nový firmware a veškerá podpora je stále k dispozici pro všechny varianty (tzn. zde pro LM) i revize desky (rev1, 2, 3).


Náhled rev2

Thumbnail SDSIO6.jpg