SDS MICRO: ST

Tato stránka platí pro SDS Druhé Produktové Řady (viz Seznam Všech SDS)


SDS MICRO ST

 • jednodeskový Ethernetový modul - Plug & Play
 • komunikace: nativně Ethernet 100 MBit/sec MDI/MDIX
 • webové rozhraní
 • programovatelnost

Toto SDS je aktuálně v prodeji.


SDS MICRO ST: Jedná se o aktualizaci modulu "SDS MICRO LM E (DIN)", kdy je zachována veškerá původní funkčnost a přitom jsou některé důležité vlastnosti rozšířeny a zlepšeny.

Obě verze SDS MICRO, tedy původní verze "LM E (DIN)" a tato nová verze "ST", jsou funkčně záměnné (včetně vašeho programu v SDS-C), nicméně verze ST má např. výkonnější procesor a nebo záložní baterii.


Zapojení pinů desky SDS-MICRO-ST

Nákres zde:

Soubor:Sds microst rev1 svorky.png


 • Napájení
  • Připojit na svorky, modul umí pracovat s AC i DC napájením (je mu to jedno)
  • Střídavé max 24Vac
  • Stejnosměrné max 35Vdc
 • Výstup DC napětí
  • Modul poskytuje výstup stejnosměrného napětí (a to i když je napájen ze střídavého)
  • K dispozici na svorkách GND a V+
  • Hodnota napětí přímo úměrná vstupnímu napětí po usměrnění a po průchodu pojistkou a filtry
 • Galvanicky izolované digitální vstupy
  • Čtyři zcela samostatné vstupy
  • Aktivace přivedením cizího napětí (aktivace teprve až od určeného napětí a proudu = zamezení falešné aktivace např. z indukce do drátů)
  • Signál předáván optočlenem (LED)
  • Určeno pro S0 signál, i pro běžné digitální signály (zap/vyp)
 • Reléové výstupy
  • Samostatná relé, každé s přepínacím kontaktem
  • Maximální zátěž kontaktu je 35Vdc při 1A proudu (rezistivní zátěž)
 • Ethernet
  • 100Mbit/s, Auto-MDI/MDIX
  • Připojení PE na kostru konektoru (galvanicky odděleno od zbytku

modulu), vhodné pro odvod přepětí

 • Měření DC napětí
  • Čtyři vstupy, všechny ale mají společnou zem (svorka AGND)
  • Rozsah určen odporovým děličem (lze změnit výměnou součástek)
 • Sběrnice 1-Wire
  • Viz popis na této wiki
 • Přímý digitální vstup Logic-S0
  • Galvanicky spojen s modulem
 • Sériová komunikace
  • COM1 - volbou osazení součástek buď RS232 nebo RS485 (i se zakončením linky 120R, a s klidovým napájením linky 485)
  • COM6 - UART CMOS-3V3 na pinheaderu
 • Silové výstupy
  • Galvanicky propojené s modulem, spínáno přes FET na svorku PGND
  • Výstup PWM přes FET
  • Výstup PD0 přes FET
  • Výstup PD1 jako CMOS-3V3 signál na pinheaderu
 • Záložní baterie
  • Pro uchování stavu např. počítadel S0 nebo určených proměnných programu SDS-C, při výpadku napájení
 • Reset do továrního nastavení
  • Jumper RSTD


Zapojení varianty: COM1: RS485

Svorka SGND je referenční zem a musí být propojena s ostatními prvky (jejich GND) na sběrnici RS485.

Svorka A+ a B- jsou signály sběrnice RS485.

Na modulu SDS-MICRO-ST lze osadit rezistor R62 o hodnotě 120R a tím zakončit sběrnici RS485 (pouze je-li modul SDS-MICRO-ST na jednom z jejich konců). Z továrny je tento rezistor osazen (pro variantu RS485).

Klidové napájení linky je realizováno pokud je osazen rezistor R61 - z továrny je také osazen, a neměl by být důvod jej odstraňovat (jen v případě že je na sběrnici více zařízení s obvodem klidového napájení).


Zapojení varianty: COM1: RS232

Neosazují se součástky pro RS485, to znamená R61 a R62 musí být neosazeny !

Signály linky RS232 jsou: na svorce 232-TX (stejná svorka jako B- pro RS485) a svorce 232-RX (stejná svorka jako A+ pro RS485).


Komunikační linka COM6

Komunikační konektor (pinheader) pro COM6 je zapojen shodně jako u SDS-MINI-ST.

K dispozici je COM6-RX a COM6-TX pin (CMOS-3V3 úrovně), a dále pin PD1 (u SDS-MINI je označen PD0, ale protože SDS-MICRO-ST má PD0 využit pro výkonový FET switch, tak jsme na tento pinheader přivedli signál PD1). Také je k dispozici napájení +3V3 a GND, nicméně max. odebíraný proud je do 25mA.


Sběrnice 1-Wire

Klasicky vyvedená (jako u ostatních SDS) na konektor. Dále je možnost osadit 1x DS18B20 přímo na desku modulu SDS-MICRO-ST.


Vstup Logic-S0

Jeden z pinů společného konektoru (1-Wire a LS-0) funguje jako digitální vstup (CMOS-3V3 úrovně), a je galvanicky propojen s modulem SDS.


LED indikátory

 • Napájení (trvale svítí)
 • Provoz modulu (musí blikat)
 • RE1 (svítí při aktivním relé)
 • RE2 (svítí při aktivním relé)