SNMP

SNMP je dostupný pro první i druhou produktovou řadu zařízení SDS.

Simple Network Management Protocol (SNMP) je součástí sady internetových protokolů. Slouží potřebám správy sítí, umožňuje průběžný sběr nejrůznějších dat, pro jejich následné vyhodnocování. Na tomto protokolu je dnes založena většina prostředků a nástrojů pro správu sítě.

Naše zařízení používají SNMP jednak pro kontrolu vlastního síťového rozhraní, tj. využívá se standardni MIB položky, tak také pro monitorování specializovaných funkcí, poskytovaných tím kterým zařízením.

Tak lze pomocí SNMP číst aktuální stavy všech vstupů na každém ze zařízení.

Každé zařízení má implementovaného SNMP agenta, což je služba, která na základě dotazu posílá příslušnou odpověď. Co má být obsahem dotazu, aby byl úspěšně zpracován, je popsáno v konkrétním MIB souboru.

Pro rychlý start:

 • The Dude - vhodný pro vizualizaci
 • iReasoning MIB Browser - vhodný pro analýzu komunikace, získání SNMP dat z SDS
 • a velké množství dalších řešení

Uvedené programy jsou poskytovány svými výrobci zdarma, přečtěte si však jejich licenční podmínky.

Doplňkový UDP protokol

Mimo SNMP (a mimo webové rozhraní, teplotní snippety a XML) je k dispozici i proprietární UDP protokol - návod pro UDP: první produktová řada SDS a SUDP: druhá produktová řada SDS

UDP protokol pro zařízení SDS umožňuje přenos informací do/ze zařízení v jednopaketové formě, a to vysokou rychlostí (tj. odešle se dotaz na SDS a ihned obratem je vrácen dynamicky generovaný UDP paket).

Komunikace probíhá na UDP portu číslo 280 (pozor na firewall) - v aktuálním firmware je samozřejmě možné změnit číslo tohoto UDP portu.

Druhá produktová řada SDS má protokol značně rozšířen (vůči první produktové řadě), vzhledem k množství funkcí které jsou navíc dostupné.

Simple Network Management Protokol pro zařízení SDS

Výrobky SDS používají verzi SNMP v1 (plain).

Název SNMP komunity lze změnit přes administrační webovou stránku zařízení SDS.

Název SNMP komunity je stejný pro čtení i pro zápis. Zápis lze přes webové rozhraní zablokovat či povolit.


Máme SNMP enterprise number, 33283, oficiálně přiřazené autoritou IANA.


SNMP AGENT PORT je 161.

Tento SNMP port nelze změnit.

Maximální velikost datového bloku je 1380 bajtů - tj. čisté (skutečné) SNMP data, hlavičky dalších protokolů jsou (navíc) mimo tyto payload data (tzn. nezapočítány). SDS nikdy negeneruje větší pakety než je zde uvedeno. Pozor proto na velikost dotazů (a očekávanou velikost odpovědi), které do SDS posíláte. Dobrá praxe je posílat jeden dotaz na jeden paket.

Způsob přenosu desetinných čísel přes SNMP

Protože je zde několik údajů, které jsou vyjádřeny nikoliv celočíselně, ale ve formě desetinného čísla, je potřeba je po přečtení pomocí SNMP správně zpracovat.

Všechny údaje s desetinou hodnotou (např. teplota) jsou předávány tak, že je nutné je po přečtení ze SNMP vydělit příslušným číslem, např. 100 nebo 1000. Kolik je toto číslo, je uvedeno v MIB souboru pro každý údaj, který to vyžaduje.

Příklady:

up_time je přenášen v centisekundách, to znamená, že např. reálný údaj 123.45 sekund bude přenesen jako číslo 12345 (takže pro převod jej musíme vydělit 100).

I_accu_SI uvádí proud z/do akumulátoru. Přečtená hodnota SNMP 187 odpovídá 1.87 A, hodnota SNMP -1 odpovídá -0.01 A, hodnota -1234 odpovídá -12.34 A, hodnota 1206 odpovídá 12.06 A atd., zde vidíme dělení surového údaje ze SNMP číslem 100, čímž získáme čistý údaj v SI jednotkách.

Stejný postup platí i pro další podobně přenášené údaje, viz konkrétní MIB soubory.

Pozor - první produktová řada SDS:

Údaje o teplotě z teplotních čidel 1-Wire® jsou přenášeny ve dvou způsobech.

Údaje o teplotě z teplotních čidel jsou předávány pomocí SNMP tabulky, kde krom jiných řádku jsou dva využity pro přenos číselného údaje. Řádek ..._actual_temp_integer přenáší celočíselnou část (vše před desetinnou tečkou, tedy teplotu na celé stupně Celsia) a pak řádek ..._actual_temp_frac přenáší část za desetinnou čárkou:

Příklad pro teplotní údaje: dostaneme ..._actual_temp_integer = 25 a ..._actual_temp_frac = 12. Teplota je tedy 25.12°C.

A samozřejmě i jako hodnota násobená 100.

SNMP WRITE

Zařízení SDS poskytují kromě možnosti číst data pomocí SNMP protokolu, také možnost zápisu dat do zařízení SDS prostřednictvím SNMP protokolu.

Ovládat tak lze tyto výstupní periférie: (první produktová řada SDS)

 • relé: (stav) (kdo ovládá relé)
 • PWM: (frekvence generátoru) (perioda/duty)
 • stav pinu PD0, popř. pro SDS-TTCPRO směr a stav sběrnice PDx
 • sériová linka: (baudrate) (data size) (stop bits) (parity)
 • zápis do: sys[140] až sys[149]

Druhá produktová řada také nabízí podobný set možností.


SNMP TRAP

Zařízení SDS poskytují i možnost odesílání SNMP TRAP zpráv. Tyto zprávy se odesílají na požádání vašeho vlastního programu (tzn. musíte si připravit svůj SDS-C nebo FULL-C program).


Dostupné MIB soubory

Vyberte si MIB soubor pro zařízení z následujícího stromu:

enterprises 
 AN-D.cz = 33283


První produktová řada SDS


SDS-MACRO-LM = 5
 SDS MACRO LM
 
 --- verze do listopadu 2012 ---
 = 5 >> MIB .1.3.6.1.4.1.33283.1.5
 
 --- verze od prosince 2012 ---
 = 5 >> MIB .1.3.6.1.4.1.33283.1.5


SDS-MACRO-ST = 32
 SDS MACRO ST 
 
 = 32 >> MIB .1.3.6.1.4.1.33283.1.55


SDS-MICRO-LM = 2
 SDS MICRO LM: light, light2, E, DIN
 
 --- verze do listopadu 2012 ---
 = 2 >> MIB .1.3.6.1.4.1.33283.1.2
 
 --- verze od prosince 2012 ---
 = 2 >> MIB .1.3.6.1.4.1.33283.1.2
 (pozor na změnu v tabulce S0 vstupů, byla tam přidána položka, dne 12.4.2013)


SDS-MICRO-ST a SDS-MICRO-ST-DP = 32
 SDS MICRO ST
 
 = 32 >> MIB .1.3.6.1.4.1.33283.1.32


SDS-MINI-ST = 90
 SDS MINI ST
 
 = 90 >> MIB .1.3.6.1.4.1.33283.1.90


(HISTORIE) DVOUDESKA SDS-UPS-LM = 2

STARÉ VERZE HW (dvoudeska, dnes neprodávaná !): LM: sds_ups_rev2, rev3, rev3b 
 = 2 >> MIB .1.3.6.1.4.1.33283.1.2


JEDNODESKA SDS-UPS-LM = 10

AKTUÁLNÍ VERZE HW (jednodeska, aktuálně v prodeji): sds_ups_onedps LM
 --- verze od prosince 2012 ---
 = 10 >> MIB .1.3.6.1.4.1.33283.1.10


SDS-TTCPRO-ST = 21

 SDS TTCPRO ST (rev3+)
 = 21 >> MIB .1.3.6.1.4.1.33283.1.21


SDS-IO6 = 66

 SDS IO6 LM (rev2+)
 = 66 >> MIB .1.3.6.1.4.1.33283.1.66


SDS-IO6-ST = 99

 SDS IO6 ST 
 = 99 >> MIB .1.3.6.1.4.1.33283.1.99


Druhá produktová řada SDS


SDS-BIG a BIG2 (všechny varianty a sub-varianty) = 30

 SDS BIG (BIG2) 64 / 128 / 512 (DP, DS84)
 = 30 >> MIB .1.3.6.1.4.1.33283.1.30


SDS-STSW = 30

 SDS STSW (a všechny OEM výrobky založené na STSW) 64 / 128 / 512 (stejný MIB jako pro BIG)
 = 30 >> MIB .1.3.6.1.4.1.33283.1.30


SDS-SMALL = 30

 SDS SMALL 64 / 128 / 512 (stejný MIB jako pro BIG)
 = 30 >> MIB .1.3.6.1.4.1.33283.1.30


SDS-MBGW = 30

 SDS MBGW (stejný MIB jako pro BIG)
 = 30 >> MIB .1.3.6.1.4.1.33283.1.30


Soubory MIB stáhnete kliknutím na příslušný odkaz. Pozor na to, jakou verzi firmware (datum vydání firmware) máte ve svém SDS nahranou, podle toho zvolte i verzi MIB souboru.


RFC references

SDS je navrženo podle následujících RFC:

 • RFC 1155 — Structure and Identification of Management Information for the TCP/IP-based Internets
 • RFC 1156 — Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets
 • RFC 1157 — A Simple Network Management Protocol (SNMP)* RFC 1213 — Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets: MIB-II
 • RFC 3410 (Informational) — Introduction and Applicability Statements for Internet Standard Management Framework
 • RFC 3411 (Standard 62) — An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks
 • RFC 3412 (Standard 62) — Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
 • RFC 3413 (Standard 62) — Simple Network Management Protocol (SNMP) Application
 • RFC 3415 (Standard 62) — View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
 • RFC 3417 (Standard 62) — Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
 • RFC 3418 (Standard 62) — Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
 • RFC 3584 (Best Current Practice) — Coexistence between Version 1, Version 2, and Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework